Generalități

 

1) Înainte de a vă înscrie on line vă rugăm să citiți cu multă atenție Regulamentul și celelalte secțiuni ale pagini oficiale maratonulargonautilor.ro
2) Prin înscriere, plată și participare fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile Regulamentului, iși asumă riscurile care decurg din participarea la cursele Competiției Maratonul Argonauților și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiții meteo, zona în care se află, echipament.
3) Asociația Sportivă Activ Pontica este o societate civilă particulară, asociație non profit, fără activitate economică, competiția Maratonul Argonauților este o manifestare sportivă pentru amatori și profesioniști a cărei organizare și desfașurare este posibilă datorită exclusiv a plății taxei de participare, contribuțiilor sponsorilor și partenerilor de organizare.

 
Maratonul Argonauților este o competiţie sportivă de alergare de tip Trail și Orientare Sportivă în aer liber organizată de Asociația Sportivă Activ Pontica.
COMPETIȚIA MARATONUL ARGONAUȚILOR SE DESFĂȘOARĂ ÎN ARIA UNEIA DINTRE CELE MAI FRUMOASE REGIUNI DIN DOBROGEA: REZERVAȚIA GEOLOGICĂ CHEILE DOBROGEI / MASIVUL GEOLOGIC CHEIA - COD 2362 ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ GURA DOBROGEI - COD RONPA0940, AMBELE SUNT DECLARATE ARII DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ȘI FIGUREAZĂ ÎN LISTA SIT NATURA 2000.
Suprafața protejată este de 10.929 hectare cod SPA: ROSPA0019
Inapoi