Important

1) Înainte de a vă înscrie on line vă rugăm să citiți cu multă atenție Regulamentul și celelalte secțiuni ale pagini oficiale maratonulargonautilor.ro
2) Prin înscriere, plată și participare fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile Regulamentului, iși asumă riscurile care decurg din participarea la cursele Competiției Maratonul Argonauților și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiții meteo, zona în care se află, echipament.
3) Asociația Sportivă Activ Pontica este o societate civilă particulară, asociație non profit, fără activitate economică, competiția Maratonul Argonauților este o manifestare sportivă pentru amatori și profesioniști a cărei organizare și desfașurare este posibilă datorită exclusiv a plații taxei de participare, contribuțiilor sponsorilor și partenerilor de organizare.

-Prin înscriere, plată și participare fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile prezentului regulament, iși asumă riscurile care decurg din participarea la cursele Competiției Maratonul Argonauților și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiții meteo, zona în care se afla, echipament.

- Necitirea cu atenție a Regulamentului și a tuturor Secțiunilor de pe site maratonulargonautilor.ro nu poate fi interpretată ca fiind lipsă de informație, recomandări, reguli și conduite din partea organizatorilor Evenimentului Sportiv Maratonul Argonauților, iar participanții care se înscriu la eveniment fără să cunoască toate informațiile prezentate pe site sunt direct responsabili pentru eventualele neplăceri cauzate de acest fapt, înainte, în timpul și după eveniment.

-Absența participanților de la ședința tehnică din data de 12 aprilie 2024 ora 18:00 poate duce la necunoașterea unor informații vitale care pot afecta negativ participarea la concurs. Vă rugăm să aflați cele comunicate la ședința tehnică întrebându-i pe ceilalți concurenți sau pe organizatori.

- Toate Declarațiile se pot descărca de pe site maratonulargonautilor.ro fiecare participant le poate completa și înmâna organizatorilor la ridicarea pachetului de Participare.

-Toți participanții sunt obligați să prezinte un act de identitate în momentul ridicarii pachetului de Participare și să înmâneze organizatorului toate Declarațiile (completate și semnate anterior). Prin înscrierea la această competiție, concurenții acceptă automat regulamentul acesteia.

-Validarea înscrierilor va avea loc Vineri 12 aprilie 2024 (cu o zi înaintea competiției) între orele 17:00 - 19:00 (pentru toate probele), sâmbătă dimineața 13 aprilie între orele 07:00 - 09:30 pentru Maraton și Semimaraton și duminică dimineață 14 aprilie între orele 08:00 - 10:00 pentru Cursa Circuitul Cheilor, Cros și Cursa Familiei (locația va fi în funcție de vreme, zona Start/Sosire în Cheile Dobrogei sau Cabana Argonauților din localitatea Cheia).

-Pachetul de participare se ridică doar personal pe 12, 13 și 14 aprilie 2024 de către participantul înscris on line, pe baza unui act de identitate și al înmânării tuturor declarațiilor de participare la eveniment completate și semnate.

-Dacă, la sfârșitul cursei, vor rămâne pachete de participare neridicate de concurenți acestea vor fi împărțite în ordine celor înscriși la fața locului, iar apoi voluntarilor concursului.

- Organizatorul poate acorda oricând înscrieri gratuite unor sportivi recunoscuți care doresc să participe la competiție.

- Înainte, în timpul și după concurs se pot face fotografii și materiale video cu concurenții și / sau spectatorii evenimentului.

- Prin înscrierea și participarea la cursă aceștia acceptă implicit că materialele pot fi folosite de către organizatori în realizarea de clipuri, colaje și / sau alte produse publicitare pentru promovarea concursului, a zonei Cheilor și Gura Dobrogei.
Inapoi