Probe și categorii

 

1) Înainte de a vă înscrie on line vă rugăm să citiți cu multă atenție Regulamentul și celelalte secțiuni ale pagini oficiale maratonulargonautilor.ro
2) Prin înscriere, plată și participare fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile Regulamentului, iși asumă riscurile care decurg din participarea la Maratonul Argonauților și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiții meteo, zona în care se află, echipament.
3) Asociația Sportivă Activ Pontica este o societate civilă particulară, asociație non profit, fără activitate economică, competiția Maratonul Argonauților este o manifestare sportivă pentru amatori și profesioniști a cărei organizare și desfașurare este posibilă datorită exclusiv a plații taxei de participare, contribuțiilor sponsorilor și partenerilor de organizare.

 


Concursul se adresează celor care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10 aprilie 2022 și sunt apți medical pentru acest tip de efort. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie să semneze la preluarea numărului de concurs, pe lângă tabelul de participare, preluarea pachetului de concurs o declaraţie de responsabilitate, protecția datelor personale și Declarația pe propie răspundere Covid prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Maratonul Argonauților în calitatea ei de competiţie sportivă. La cursa de Cros se pot înscrie și persoanele sub 18 ani care vor avea împlinită vârsta de 16 ani până la data de 10 aprilie 2022, numai cu declarația de responsabilitate a părintelui / tutorelui, la Cursa Familiei fiecare adult din componența echipelor va completa declarația de responsabilitate. Toate Declarațiile se vor putea descărca de pe adresa www.maratonulargonautilor.ro sau va intra în posesia lor la ridicarea Pachetului de Participare. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le consideră apte, persoane în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.
CATEGORII CROS:
-Open feminin / masculin, primele 3 locuri.
-Feminin: sub 19 ani, 19-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani, primele 3 locuri în ordinea sosiri după open feminin.
-Masculin: sub 19 ani, 19-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani, primele 3 locuri în ordinea sosiri după open masculin.
-Premiul Special: Cel mai tânăr Concurent (Concurentul cel mai tânăr din cursele de Cros/Cursa Familiei).
-Premiul Special: Cel mai vârsnic Concurent (Concurentul cel mai în varstă din Competiție).
-Concurenții care vor fi premiați la open nu vor mai fi premiați și la categoriile de vârstă.
-Va fi luată în considerare vârsta împlinită la data concursului.
-Atenție, pentru Competiția 2022 numărul înscrierilor la proba de Cros este limitat la 400 concurenți.
IMPORTANT, Pentru Maraton și Cros vor fi premiate doar categoriile pentru care există minim 5 concurenţi (excepție proba de Cros la categoria sub 19 ani, unde se vor acorda premii indiferent de numarul concurenților). Dacă la o categorie se înscriu mai puţin de 5 concurenţi, aceasta va fi comasată categoriei inferioare
.