Regulament Crosul Copiilor power by DECATHLON.ro

 

1) Înainte de a vă înscrie online vă rugăm sa citiți cu multă atenție Regulamentul și celelalte secțiuni ale pagini oficiale https://maratonulargonautilor.ro/regulament-oficial/
2) Prin înscriere, fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile Regulamentului, iși asumă riscurile care decurg din participarea la Cursa Crosul Copiilor power by DECATHLON.ro și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, condiții meteo, zona in care se află, echipament.
3) Asociația Sportivă Activ Pontica este o societate civilă particulară, asociație nonprofit, fără activitate economică, competiția Evenimentul Crosul Copiilor power by DECATHLON.ro este o manifestare sportivă pentru amatori a cărei organizare și desfașurare este posibilă datorită exclusiv a contribuțiilor sponsorilor și partenerilor de organizare.

 
1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI:
1.1. Evenimentul ”Crosul Copiilor power by DECATHLON.ro” este organizat de către Asociația Sportivă Activ Pontica şi are drept scop promovarea unui stil de viaţă sănătos construit prin sport. Fondurile rezultate vor fi donate unor asociații sau persoane fizice în scopuri caritabile. Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://maratonulargonautilor.ro/regulament-oficial/ şi la locul de desfăşurare a Competiţiei. Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.
2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI:
2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:
Evenimentul va avea loc în data anunțată în programul din locația: Microrezervația/Delfinariu-4 decembrie 2022. Înscrierea/validarea înscrierii la competiţie şi festivitatea de premiere vor avea loc în zona de Start/Sosire în interiorul Microrezervației din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Traseul și locul de desfăşurare a întrecerilor va fi semnalizat cu bandă de delimitare, jaloane, spray marcaj şi va avea în anumite puncte de control comisari de traseu, persoane desemnate de Organizator. Aceştia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţă de către toţi competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.
Accesul în/din zona de concurs pentru evenimentul din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța;
a) – cu autovehicule proprietate personală.
b) – cu mijloace de transport în comun (autobuze și microbuze CT BUS),
Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 din prezentul Regulament.
3. MECANISMUL COMPETIŢIEI:
3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei.
Probele de alergare se adresează copiilor pentru cursa dedicată acestora. Evenimentul cuprinde una din urmatoarele curse de alergare, în funcție de grupa de vârstă: Cros copii care în funcţie de vârsta şi sexul competitorilor cuprinde următoarele categorii:
copii 5-6 ani - fete/băieţi - lungime traseu - 500 m
copii 7-8 ani - fete/băieţi - lungime traseu - 825 m ( 1 tură lac)
copii 9-10 ani - fete/băieţi - lungime traseu - 825 m ( 1 tură lac)
copii 11-12 ani - fete/băieți - lungime traseu - 1650 m ( 2 ture lac)
copii 13-14 ani – fete/băieți – lungime traseu - 1650 m ( 2 ture lac)
3. 2. Traseul de concurs.
Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare, jaloane, spray marcaj (garduri/balize de semnalizare amplasate la intersecţiile cu diverse alei adiacente) şi va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.
3. 3. Înscriere.
Înscrierea participanţilor se face completând formularul online de pe site: https://maratonulargonautilor.ro/inscriere-crosul-copiilor-microrezervatie-delfinariu/
3. 4. Taxa de înscriere.
Nu se percepe taxă de participare, se vor face donații la fața locului, Fondurile rezultate vor fi donate unor asociații sau persoane fizice în scopuri caritabile.
3. 5. Declaraţia pe propria răspundere.
Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al acestora va completa şi semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare şi vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie.
3. 6. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs.
Se recomandă concurenţilor copii să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată). Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere de către părinte/tutore. Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului a fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie vizibile din față de către comisarii de traseu și echipa de cronometrare.
3. 7. Start şi limite de timp.
Pentru cursele de copii nu există limite de timp.
3. 8. Stabilirea rezultatelor.
Pentru Cursa Crosul Copiilor power by DECATHLON.ro: Clasamentul pentru probele de alergare pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant. Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare proba.
3. 9. Arbitrii de traseu/comisarii de cursă.
În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului și a prezentului regulament de către concurenţi, iar în zona Start/Sosire vor înregistra fiecare trecere a concurenţilor prin punctul respectiv, ţinând evidenţa numărului de ture. La sfârşitul cursei, aceste date vor fi cumulate şi se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele respective.
4. ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR:
4.1. Titluri şi premii.
Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 de la fiecare grupă de copii. Pe lângă premii, câştigătorii vor primi diplome și medalia de finish. Toţi copii participanți vor primi diplome de participare.
5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE:
5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor).
Organizarea evenimentului revine Organizatorului Asociația Sportivă Activ Pontica care se ocupă de implementarea evenimentului şi pune la dispoziţie arbitri şi voluntari necesari bunei desfăşurări a competiţiei. În cazul improbabil al producerii unei accidentări sau apariției unor probleme de sănătate, competiţia va beneficia de asistență medicală care se va afla în apropierea zonei de Start/Sosire.
5.2. Condiţii administrative (generale):
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de Start/Sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului. Este interzisă participarea la eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor încalca aceste prevederi vor fi îndepartate din zona evenimentului de către organizatori, chiar cu sprijinul organelor de pază, daca va fi cazul. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.
Asociația Sportivă Activ Pontica
Președinte
Mircea-Gheorghe Șerban