Probe și categorii

 

p style=color:#ffffff>1) Înainte de a vă înscrie on line vă rugăm să citiți cu multă atenție Regulamentul și celelalte secțiuni ale pagini oficiale maratonulargonautilor.ro
2) Prin înscriere, plată și participare fiecare concurent confirmă că a citit, înțeles și acceptat condițiile Regulamentului, iși asumă riscurile care decurg din participarea la Maratonul Argonauților și sunt responsabili pentru propriile acțiuni care ar trebui să țină cont de circumstanțe relevante ca: schimbarea vremii, trafic, condiții meteo, zona în care se află, echipament.
3) Asociația Sportivă Activ Pontica este o societate civilă particulară, asociație non profit, fără activitate economică, competiția Maratonul Argonauților este o manifestare sportivă pentru amatori și profesioniști a cărei organizare și desfașurare este posibilă datorită exclusiv a plații taxei de participare, contribuțiilor sponsorilor și partenerilor de organizare.

 


Concursul se adreseaza celor care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 11 aprilie 2020 si sunt apti medical pentru acest tip de efort. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la preluarea numărului de concurs, pe lângă tabelul de participare, preluarea kit-ului de concurs şi o declaraţie de responsabilitate, prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Maratonul Argonautilor în calitatea ei de competiţie sportiva. La cursa de Cros se pot inscrie si persoanele sub 18 ani care vor avea implinita varsta de 16 ani pana la data de 11 aprilie 2020, numai cu declaratia de responsabilitate a parintelui/tutorelui, la Cursa Familiei fiecare adult din componenta echipelor va completa declaratia de responsabilitate. Declaratia se va putea descarca de pe adresa www.maratonulargonautilor.ro sau va intra in posesia ei la ridicarea Pachetului de Participare. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte, persoane în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.
Categorii Maraton:
-Open feminin/masculin, primele 3 locuri.
-Feminin: 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani, primele 3 locuri.
-Masculin: 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani, primele 3 locuri.
-Va fi luata in considerare varsta implinita la data concursului.
Inapoi